宝齐莱——时代变迁的见证者

宝齐莱——时代变迁的见证者

  • BY: bob游戏app下载-手机版下载
  • 2022-05-03
宝齐莱——时代变迁的见证者

宝齐莱的每一一枚骨董手表都在“滴答”声中 ,记载下了超过世纪的时间轨迹,同样成了时代的缩影。

从奢糜璀璨的1920年月,到经济复苏的1960年月 ,时间的轮转过了快要半个世纪,宝齐莱骨董手表出色不停 。

1920年月 金光璀璨

在这个百花齐放的“黄金时代”,轻松宽慰的糊口体式格局引领时代 ,前卫气势派头的衣饰以及发型年夜受接待。女士最先风行鲍勃头,而男士则把头发日后梳,个个都神情活现像个了不得的盖茨比。

20年月也是制表业的黄金期间 。这个期间的女装手表是时计成长的重要动力 ,具备装饰性艺术气势派头的宝齐莱技俩优雅小巧。黄金 、白银、铂金或者搪瓷彩被接纳 ,而且在技能上,主动上链表的改进更为惹人注目。

青翠色的搪瓷彩被斗胆地应用到时计设计中 。

时计却设计成为了唇膏的技俩,此中兴趣使人玩味。

1930年月 动荡变化

政局动荡 ,前承经济危机,后启第二次世界年夜战。20年月女性解放运动也了结,时装界恢复了女性化的服装趋向 ;而男士衣饰的灵感则来自于美国时尚以及墨西哥特点的风行元素 。

只管经济低迷 ,宝齐莱在这个期间推出镶满美钻的铂金女表,一经推出年夜受接待,成为保藏珍品 。

这枚1930 年月ArtDeco 气势派头铂金钻石女表 ,铂金950/000 华丽表壳,镶有40颗钻石,共重1.10克拉。

巧思雅趣的设计让这款1930年月的表埋没于皮革包内 ,逸趣优雅。

1940年月 文化复苏

40年月二战竣事带来了经济的复苏,女装回归浪漫复旧,男装趋势简朴轻巧化 。人们孔殷寻求新的糊口体式格局以及文化不雅念 ,是以衣饰以及时尚呈现了新的冲破。

40年月末 ,宝齐莱拓展运动时计码表系列,并插手了年夜日历显示功效,在年夜表盘上 ,以两个自力的转盘来显示其时的日期。

1950年月 经典优雅

这个年月是服装史上最经典、优雅的时代 。第二次世界年夜战竣事后,西方服装再也不像战前“男戎衣,女工装”的单一装扮。在社会变化以及一批设计师的起劲下 ,创造了50年月西方高级时装的光辉,成为永远的经典。

跟着经济在西欧强劲复苏,制表业的到极年夜成长 。这时候的手表变患上更为轻薄 ,计时也更为精准。主动上链在男装手表十分遍及,更多的手表也最先应用动力贮存显示功效。

集年夜日历窗口与计时繁杂功效的精心建造 。在6时数字上方的双位日历年夜窗口,和30分钟计时可以算是其时庞大冲破的设计。

宝齐莱以瑞士琉森为基地 ,其逾百载汗青及成长轨迹与开办人卡尔‧弗里德里希‧宝齐莱(Carl Friedrich Bucherer)密不成分。卡尔‧弗里德里希‧宝齐莱眼光弘远,他创制的时计与时并进,尊贵气势派头与美学设计的共同尤其出众;时至今天 ,宝齐莱品牌依然严守开办人的理念 ,向世界揭示时计工艺英华 。

bob游戏app下载-手机版下载
【读音】:

bǎo qí lái de měi yī yī méi gǔ dǒng shǒu biǎo dōu zài “dī dá ”shēng zhōng ,jì zǎi xià le chāo guò shì jì de shí jiān guǐ jì ,tóng yàng chéng le shí dài de suō yǐng 。

cóng shē mí cuǐ càn de 1920nián yuè ,dào jīng jì fù sū de 1960nián yuè ,shí jiān de lún zhuǎn guò le kuài yào bàn gè shì jì ,bǎo qí lái gǔ dǒng shǒu biǎo chū sè bú tíng 。

1920nián yuè jīn guāng cuǐ càn

zài zhè gè bǎi huā qí fàng de “huáng jīn shí dài ”,qīng sōng kuān wèi de hú kǒu tǐ shì gé jú yǐn lǐng shí dài ,qián wèi qì shì pài tóu de yī shì yǐ jí fā xíng nián yè shòu jiē dài 。nǚ shì zuì xiān fēng háng bào bó tóu ,ér nán shì zé bǎ tóu fā rì hòu shū ,gè gè dōu shén qíng huó xiàn xiàng gè le bú dé de gài cí bǐ 。

20nián yuè yě shì zhì biǎo yè de huáng jīn qī jiān 。zhè gè qī jiān de nǚ zhuāng shǒu biǎo shì shí jì chéng zhǎng de zhòng yào dòng lì ,jù bèi zhuāng shì xìng yì shù qì shì pài tóu de bǎo qí lái jì liǎng yōu yǎ xiǎo qiǎo 。huáng jīn 、bái yín 、bó jīn huò zhě táng cí cǎi bèi jiē nà ,ér qiě zài jì néng shàng ,zhǔ dòng shàng liàn biǎo de gǎi jìn gèng wéi rě rén zhù mù 。

qīng cuì sè de táng cí cǎi bèi dòu dǎn dì yīng yòng dào shí jì shè jì zhōng 。

shí jì què shè jì chéng wéi le chún gāo de jì liǎng ,cǐ zhōng xìng qù shǐ rén wán wèi 。

1930nián yuè dòng dàng biàn huà

zhèng jú dòng dàng ,qián chéng jīng jì wēi jī ,hòu qǐ dì èr cì shì jiè nián yè zhàn 。20nián yuè nǚ xìng jiě fàng yùn dòng yě le jié ,shí zhuāng jiè huī fù le nǚ xìng huà de fú zhuāng qū xiàng ;ér nán shì yī shì de líng gǎn zé lái zì yú měi guó shí shàng yǐ jí mò xī gē tè diǎn de fēng háng yuán sù 。

zhī guǎn jīng jì dī mí ,bǎo qí lái zài zhè gè qī jiān tuī chū xiāng mǎn měi zuàn de bó jīn nǚ biǎo ,yī jīng tuī chū nián yè shòu jiē dài ,chéng wéi bǎo cáng zhēn pǐn 。

zhè méi 1930 nián yuè ArtDeco qì shì pài tóu bó jīn zuàn shí nǚ biǎo ,bó jīn 950/000 huá lì biǎo ké ,xiāng yǒu 40kē zuàn shí ,gòng zhòng 1.10kè lā 。

qiǎo sī yǎ qù de shè jì ràng zhè kuǎn 1930nián yuè de biǎo mái méi yú pí gé bāo nèi ,yì qù yōu yǎ 。

1940nián yuè wén huà fù sū

40nián yuè èr zhàn jun4 shì dài lái le jīng jì de fù sū ,nǚ zhuāng huí guī làng màn fù jiù ,nán zhuāng qū shì jiǎn pǔ qīng qiǎo huà 。rén men kǒng yīn xún qiú xīn de hú kǒu tǐ shì gé jú yǐ jí wén huà bú yǎ niàn ,shì yǐ yī shì yǐ jí shí shàng chéng xiàn le xīn de chōng pò 。

40nián yuè mò ,bǎo qí lái tuò zhǎn yùn dòng shí jì mǎ biǎo xì liè ,bìng chā shǒu le nián yè rì lì xiǎn shì gōng xiào ,zài nián yè biǎo pán shàng ,yǐ liǎng gè zì lì de zhuǎn pán lái xiǎn shì qí shí de rì qī 。

1950nián yuè jīng diǎn yōu yǎ

zhè gè nián yuè shì fú zhuāng shǐ shàng zuì jīng diǎn 、yōu yǎ de shí dài 。dì èr cì shì jiè nián yè zhàn jun4 shì hòu ,xī fāng fú zhuāng zài yě bú xiàng zhàn qián “nán róng yī ,nǚ gōng zhuāng ”de dān yī zhuāng bàn 。zài shè huì biàn huà yǐ jí yī pī shè jì shī de qǐ jìn xià ,chuàng zào le 50nián yuè xī fāng gāo jí shí zhuāng de guāng huī ,chéng wéi yǒng yuǎn de jīng diǎn 。

gēn zhe jīng jì zài xī ōu qiáng jìn fù sū ,zhì biǎo yè de dào jí nián yè chéng zhǎng 。zhè shí hòu de shǒu biǎo biàn huàn shàng gèng wéi qīng báo ,jì shí yě gèng wéi jīng zhǔn 。zhǔ dòng shàng liàn zài nán zhuāng shǒu biǎo shí fèn biàn jí ,gèng duō de shǒu biǎo yě zuì xiān yīng yòng dòng lì zhù cún xiǎn shì gōng xiào 。

jí nián yè rì lì chuāng kǒu yǔ jì shí fán zá gōng xiào de jīng xīn jiàn zào 。zài 6shí shù zì shàng fāng de shuāng wèi rì lì nián yè chuāng kǒu ,hé 30fèn zhōng jì shí kě yǐ suàn shì qí shí páng dà chōng pò de shè jì 。

bǎo qí lái yǐ ruì shì liú sēn wéi jī dì ,qí yú bǎi zǎi hàn qīng jí chéng zhǎng guǐ jì yǔ kāi bàn rén kǎ ěr ‧fú lǐ dé lǐ xī ‧bǎo qí lái (Carl Friedrich Bucherer)mì bú chéng fèn 。kǎ ěr ‧fú lǐ dé lǐ xī ‧bǎo qí lái yǎn guāng hóng yuǎn ,tā chuàng zhì de shí jì yǔ shí bìng jìn ,zūn guì qì shì pài tóu yǔ měi xué shè jì de gòng tóng yóu qí chū zhòng ;shí zhì jīn tiān ,bǎo qí lái pǐn pái yī rán yán shǒu kāi bàn rén de lǐ niàn ,xiàng shì jiè jiē shì shí jì gōng yì yīng huá 。

  • 分享 :

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开。必填字段已标记为*

您可以使用这些HTML标记和属性: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

跟着我们

最近的帖子

新闻订阅